41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pod nazwą „Świadomi – Aktywni – Samodzielni” wykonywany w terminie od dnia 01.03.2018 do dnia 31.03.2020, projekt realizowany
w dwóch etapach: pierwszy od 01.03.2018 do 31.03.2019 drugi 01.04.2019 do 31.03.2018  Projekt skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie woj. Świętokrzyskiego.

Formy wsparcia:

  1. Rehabilitacja indywidualna dla 40 osób niepełnosprawnych, ilość godzin 87 na osobę.
  2. Udzielanie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 40 osób niepełnosprawnych, gdzie każda z tych osób otrzyma 3 godz poradnictwa
  3. Udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych