41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Projekt PFRON „Lepsze zdrowie – duży sukces

Projekt pod nazwą „Lepsze Zdrowie –  Duży Sukces” realizowany jest przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w terminie od dnia 1 maja 2022r. do dnia 31 marca 2024r., realizowany przy udziale PFRON dotyczący celu programowego 2: zwiększenie...