41 368 24 80 kontakt@smkielce.pl

Ostatnio głośno jest o oleju z konopi. Wiele stanów w USA i krajów na całym świecie legalizuje marihuanę, a parlament Urugwaju niedawno stworzył pierwszy na świecie rynek marihuany, czyli pełną legalizację hodowli i sprzedaży.

Badania naukowe i konopie

Konopie okazały się skuteczne w pomocy dla szerokiej gamy dolegliwości, ten artykuł będzie skupiać się głównie na skuteczności w pomaganiu leczenia raka. Kannabinoidy mogą być równie dobrze jednym z najlepszych sposobów walki z chorobami jak i sposobem zapobiegania chorobom. Kannabinoidy to grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na receptory kanabinoidowe, odnoszą się do dowolnej grupy pokrewnych związków, które zawierają kanabinol i składniki aktywne konopi lub związki wytworzone syntetycznie. Organizm sam wytwarza związki zwane endokannabinoidami, odgrywają one ważną rolę w wielu procesach organizmu, które przyczyniają się do tworzenia zdrowego środowiska wewnątrz ciała. Kannabinoidy również odgrywają ważną rolę w systemie odpornościowym zarówno jego aktywacji jak i regeneracji. Kannabinoidy oczywiście są obecne w konopiach indyjskich jak i siewnych. Jednym z głównych zróżnicować między tymi konopiami jest zawartość THC (Tetrahydrokannabinol), konopie siewne zawierają bardzo małą ilość tego związku, która nie działa psychoaktywnie, natomiast konopie indyjskie mogą zawierać znaczne ilości tej substancji (technicznie oba szczepy należą do gatunku Cannabis Sativa). Kannabinoidy wykazały możliwość zmniejszania ilość komórek rakowych, ponieważ mają duży wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego, choć nie każdy szczep konopi daje taki sam efekt, coraz więcej pacjentów widzi swoją szansę w zredukowaniu raka w krótkim czasie za pomocą środków z konopi.
Oczywiście należy pamiętać, że w badaniach konopie są spożywane (zazwyczaj w formie oleju).
Poniżej przytaczamy dwadzieścia badań medycznych które sugerują,  że substancje z konopi mogą być skuteczną metodą wspomagania leczenia a nawet służyć za lekarstwo na raka.Jest to dobry punkt wyjścia do dalszych badań klinicznych u ludzi.

RAK MÓZGU
1. Badanie opublikowane w British Journal of Cancer przeprowadzone przez Departament of Biochemistry and Molecular Biology I, School of Biology, Complutense University w Madrycie, w którym ustalono , że tetrahydrokannabinol (THC) i inne kannabinoidy hamują wzrost komórek guza. Naukowcy z tej instytucji przeprowadzili jedno z pierwszych badań klinicznych mających na celu ocenę przeciwnowotworowego działania kannabinoidów. Użycie kannabinoidów zostało uznane za bezpieczne i nie spowodowało efektów psychoaktywnych. Przy stosowaniu THC stwierdzono zmniejszenie ilości komórek rakowych u dwóch z dziewięciu pacjentów.
2. Badanie opublikowane w Journal of Neuroscience sprawdzało biochemiczne zależności ostrego uszkodzenia neuronów i postępującego powoli uszkodzenia neuronów w wyniku chorób neurodegeneracyjnych. Przeprowadzili badania za pomocą rezonansu magnetycznego z którego wynikało że u szczurów którym podano THC nastąpiło zredukowanie uszkodzeń neuronów. Wyniki tego badania dostarczają dowodów na to, że układ kannabinoidowy (na który wpływają wszystkie kannabinoidy także te nie psychoaktywne np. CBD) może służyć do ochrony mózgu przed neurodegeneracją.
3. Badanie publikowane w Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics potwierdziło fakt, że kannabinoidy posiadają właściwości przeciwnowotworowe. Badano wpływ kannabidiolu (CBD kanabioid z konopi nie wykazujący działania psychoaktywnego) na linii ludzkich komórek rakowych glejaka. Dodanie kannabidiolu spowodowało znaczny spadek żywotności komórek nerwowych – glejaka. Glejak to grupa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego wywodzących się z komórek glejowych (stanowiących zrąb tkanki nerwowej i pełniącej wobec neuronów funkcje podporowe, odżywcze oraz naprawcze). Badanie wykazało, że kannabidol (CBD) jest w stanie wytworzyć znaczące działanie przeciwnowotworowe.
4. Badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Cancer Therapeutics wskazuje na wysoką odporność guzów mózgu na konwencjonalne metody leczenia, co sprawia, że kluczowe jest znalezienie nowych sposobów leczenia mających na celu poprawę złego rokowania u pacjentów cierpiących na tę chorobę. W badaniu tym wykazano również odwrócenie wzrostu guza przy glejaku wielopostaciowym po zastosowaniu mieszanej terapii z leków oraz kanabioidów (THC i CBD)

Rak piersi
1. Badania opublikowane w amerykańskim National Library of Medicine 
przeprowadzone przez California Pacific Medial Center Research Institute w San Francisco wykazało, że kannanbidiol (CBD) hamuje gwałtowny wzrost i inwazję komórek ludzkiego raka piersi. Badanie pokazało także, że CBD znacznie zmniejsza masę guza.
2.  Badanie publikowane w Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics potwierdziło że THC i CBD znacznie zmniejszają wzrost komórek raka piersi.
3. Badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Cancer wykazały, że THC redukuje liczbę guzów i szybkość wzrostu zmian nowotworowych. Ustalili, że kannabinoidy hamują gwałtowny rozrost komórek nowotworowych, indukuje apoptozę (naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym) komórek nowotworowych oraz upośledza angiogenezę guza (funkcje warunkujące rozrost i przerzuty nowotworu). Badanie dostarcza mocnych podstaw do stosowania terapii opartych na kannabinoidacji w przypadku wystąpienia raka piersi.
4. Badanie opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences Stanów Zjednoczonych Ameryki (PNAS|) ustaliło, że kannabinoidy hamują rozrost i rozprzestrzenianie się komórek ludzkiego raka piersi.

Rak płuc
1. Badania opublikowane w czasopiśmie Oncogene 
przez Division of Experimental Medicine Harvard Medical School w Bostonie ustaliło, że THC hamuje czynnik powodujący migrację komórek raka płuc do innych tkanek. Naukowcy stwierdzają, że należy dokładnie zbadać zastosowanie THC w kontroli wzrostu i przerzutów niektórych nowotworów płuc.
2. Badanie opublikowane przez US National Library of Medcine przeprowadzone i Institute of Toxicology and Pharmacology Departament of General Surgery University of Rostock w Niemczech wykazało, że kannabinoidy hamują inwazję komórek nowotworowych. Działanie zostało potwierdzone na pierwotnych komórkach  nowotworowych u pacjenta z rakiem płuc. Ogólnie rzecz biorąc, dane wskazują, że kannabinoidy zmniejszają agresywność komórek nowotworowych.
3. Badanie opublikowane przez US National Library of Medicine przeprowadzone przez Harvard Medical School badał rolę receptory kannabinoidów w komórkach raka płuc. Ustalili jego że jego skuteczność sugeruje, że powinien być stosowany do leczenia przeciwko komórkom raka płuc.

Rak prostaty
1. Badanie opublikowane w National Library of Medicine w USA stwierdza spadek ilości komórek raka prostaty poprzez oddziaływanie na receptory kannabinoidowe.
2. Badanie opublikowane w National Library of Medicine w USA analizują zbiór badań potwierdzających skuteczność konopi w działaniu na raka prostaty.
3. kolejne badania opublikowane przez National Library of Medicine w USA wykazały, że dalsze badania kliniczne wpływu CBD na raka prostaty są bardzo ważne, ponieważ aktywacja receptorów kannabinoidowych, indukuje apoptozę komórek raka prostaty. Kannabidiol (CBD) również znacząco zmniejsza żywotność komórek nowotworowych.

Rak krwi
1. Badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Pharmacology wykazały, że kannabinoidy wywołują zahamowanie wzrostu i apoptozę komórek chłoniaka z komórek płaszcza (MCL). Badania były finansowane z dotacji szwedzkiego Swedish Cancer Society The Swedish Research Council and the Cancer Society w Sztokcholmie.
2. Badania opublikowane w International Journal of Cancer pokazuje, że kanabinoidy działają antyproliferacyjne (zmniejszają zdolnośc namnażania komórek nowotworowych) oraz wywołują apoptozę w różnych typach nowotworów w tym chłoniaka z komórek płaszcza.
3. Badania opublikowane w National Library of Medicine w USA przeprowadzone przez Departament of Pharmacology and Toxicology by Virginia Commonwealth University w Richmond USA. Naukowcy ustalili, że kanabinoidy wywołują apoptozę komórek białaczki.

Rak jamy ustnej
1. Badania opublikowane przez National Library of Medicine w USA wyniki pokazują, że kannabinoidy są silnymi inhibitorami (hamują lub zatrzymują) oddychania komórkowego nowotworów i są toksyczne dla złośliwych nowotworów jamy ustnej.

Rak wątroby
1. Badanie opublikowane przez National Library of Medicine w USA wzkazało, że THC zmniejsza żywotność ludzkich komórek raka wątrobokomórkowego (pierwotny rak wątroby) i redukuje tempo wzrostu komórek nowotworowych.

Rak trzustki
1. Badanie opublikowane w American Journal of Cancer ustala, że receptory kannabinoidów są aktywne w ludzkich liniach komórek nowotworowych trzustki, z biopsji guza wynika, że jest ich więcej niż w normalnej tkance trzustki. Wyniki pokazały, że podawanie kanabinoidu wywołuje apoptozę komórek nowotworowych, zmniejsza również tempo wzrostu komórek rakowych i hamuje rozprzestrzenianie się trzustkowych  komórek nowotworowych.

Podsumowanie
Konopie są doskonałym przykładem na to jak mało wiemy jeszcze o naturze. Dorastając uczy się nas, że „narkotyki” są złe, co jest prawdą, jednak nie wszystkie substancje, które zostały oznaczone jako „narkotyki” są szkodliwe. Jest możliwe,że te substancje są oznaczone jako „narkotyki” w celu ochrony interesów wielkich korporacji. Konopie mogą służyć do wytworzenia papieru, silnych i wytrzymałych włókien a nawet paliwa co wykazał wiele lat temu Henry Ford. Konopie mają bardzo wiele zastosowań od przemysłu aż do medycyny. Należy pamiętać, że wszystkie badania wymagają jeszcze potwierdzenia w szeroko zakrojonych testach klinicznych.